Tin Sự kiện

ĐHĐCĐ Thường niên An Tiến Industries 2021: Thông qua kế hoạch doanh thu 4000 tỷ đồng, dự kiến thưởng 4,8 triệu cổ phiếu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Hôm nay, CTCP An Tiến Industries (Mã CK: HII) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2021. Tại cuộc họp, ĐHĐCĐ đã đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương án thưởng 4,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Về hiệu quả hoạt động kinh doanh năm 2020, trong bối cảnh nên kinh tế toàn cầu bị chững lại do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, giao thương toàn cầu bị ngưng trệ, là một doanh nghiệp xuất khẩu, HII đã tiến hành đồng loạt nhiều biện pháp nhằm thích ứng với tình hình chung, tự mình vượt khó bằng cách tái cấu trúc doanh nghiệp, tìm kiếm thị trường mới, đẩy mạnh xuất khẩu.

Kết quả, HII ghi nhận doanh thu đạt 4.083 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 53 tỷ đồng, hoàn thành 124% doanh thu kế hoạch, 88% lợi nhuận kế hoạch năm 2020. Bất chấp ảnh hưởng đại dịch Covid-19, sản lượng sản xuất hai sản phẩm chính của doanh nghiệp là CaCO3 và filler tiếp tục tăng 8% so với cùng kỳ, tương đương 103 nghìn tấn. Tuy nhiên, doanh thu năm 2020 giảm so với cùng kỳ năm trước 12% do giá nguyên liệu nhựa thế giới giảm mạnh trong nửa đầu năm 2020.

Năm 2021, HII đặt kế hoạch doanh thu đạt 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 70 tỷ đồng
Năm 2021, HII đặt kế hoạch doanh thu đạt 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 70 tỷ đồng

Trong năm, công ty đã chủ động tiết kiệm chi phí sản xuất, đặc biệt mảng thương mại áp dụng chính sách mới nhận hàng khi có đơn đặt hàng, giảm hàng tồn kho, cùng với đẩy mạnh xuất khẩu khiến biên lợi nhuận tăng mạnh. Cụ thể, biên lợi nhuận được cải thiện từ 2,5% năm 2019 lên 3,7% năm 2020 đối với mảng thương mại, và từ 20,1% lên 22,8% năm 2020 đối với mảng sản xuất.

Tổng tài sản tính đến thời điểm 31/12/2020 là 1.530 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ, chủ yếu do trong năm Công ty đã giảm các khoản nợ phải trả.

Năm 2021, ĐHCĐ đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 70 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức từ 10-15%/mệnh giá, tương đương tăng trưởng 32% lợi nhuận thực hiện năm 2020.

Nội dung quan trọng thứ hai được thông qua tại đại hội đó là kế hoạch thưởng 4.8 triệu cổ phiếu phổ thông, tỷ lệ thực hiện 100:15, cho cổ đông hiện hữu.

Cũng trong năm 2021, HII sẽ tối ưu hóa hoạt động sản xuất tại nhà máy sản xuất bột đá và hạt nhựa, đặt mục tiêu sản lượng tiêu thụ đạt 130.000 tấn bột đá/ tháng đồng thời chuyển dịch sang các dòng sản phẩm biocompound thân thiện môi trường có biên lợi nhuận tốt và các sản phẩm compound nhựa kỹ thuật có giá trị cao.

Kết thúc quý 1 năm 2021, doanh thu hợp nhất của HII đạt 1.282 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 29.5 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng lần lượt 61% và 286% so với cùng kỳ năm 2020, hoàn thành 32% và 42% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2021.

Tin liên quan