Văn hóa công ty

An Tiến Industries là công ty thành viên của Tập đoàn An Phát Holdings. Văn hóa An Phát Holdings được xây dựng và triển khai đồng bộ, thống nhất trên toàn hệ thống. Kế thừa và phát huy văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn, An Tiến Industries lấy việc phát triển con người là yếu tố cốt lõi, văn hóa An Tiến Industries đã dần hình thành, tồn tại để trở thành quan điểm, định hướng đi sâu vào hoạt động của doanh nghiệp. Đối với chúng tôi, yếu tố văn hóa, tri thức là điều kiện rất quan trọng để giúp một doanh nghiệp được trụ vững.

Trong Tập đoàn, tất cả mọi cán bộ công nhân viên đều được đối xử bình đẳng, công bằng, Người lãnh đạo và nhân viên được định hướng và chi phối bởi văn hóa ứng xử 9G dành cho Cán bộ lãnh đạo (Gia đình, Giữ tín, Gương mẫu, Gánh vác, Gần gũi, Gợi mở, Giáo dục, Giúp đỡ, Giám sát) và văn hóa 9T dành cho Cán bộ nhân viên (Tôn trọng, Trung thực, Thực hiện, Tuân thủ, Tâm huyết, Tự tin, Tập thể, Thạo việc, Trách nhiệm). Nhờ vậy mà mỗi CBCNV đều trở thành những con người làm việc hết lòng, không ngại gian khổ, đầy trách nhiệm, luôn vươn lên và sáng tạo không ngừng.​

Văn hóa An Phát có nhiều điểm tương đồng với những nét văn hóa đặc trưng của đất nước Nhật Bản, đó là: Văn hóa đúng giờ, Văn hóa chào hỏi, Văn hóa giữ chữ Tín, Văn hóa sáng tạo, Văn hóa vượt khó và Văn hóa Claim. Các văn hóa này cùng với văn hóa 9G, 9T được  mỗi con người An Phát thấm nhuần và trở thành những nguyên tắc ứng xử trong quá trình làm việc cũng như rèn luyện nhân cách.

Giá trị cốt lõi của văn hóa An Phát nằm ở tư duy “Đổi mới – sáng tạo”, tinh thần “Đoàn kết – kỷ luật”, hành động “Nhân văn – chia sẻ”, để đạt được “Hiệu quả – bền vững”.

Gen Người An Phát gồm 6 phẩm chất cốt lõi: Thái độ tích cực – Nhân văn – Trách nhiệm – Chân thành  – Khiêm nhường – Ham học hỏi.