Đại hội đồng cổ đông

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.com

Ngày đăngTên tài liệuTải về
21/09/2021Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021drive.google.com/file/d/1HBhBrq4K0a-rnL3hCpn8xk62xTzs4kgJ/view?usp=sharing
11/08/2021Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếudrive.google.com/file/d/14lQwd8pNe1dxQbYp6prbki1SzAPMOMQq/view?usp=sharing
29/04/2021Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021drive.google.com/file/d/16JvSk16RGsY4jshUsA0gIM3525e3t5am/view?usp=sharing
07/04/2021Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021drive.google.com/drive/folders/1NHt657Qx76FsjLFeskIu_vau35mojrBk?usp=sharing
Ngày đăngTên tài liệuTải về
30/09/2020Công ty CP An Tiến Industries phát hành cổ phiếu để trả cổ tứcdrive.google.com/file/d/1fwDWX8ML4rz5MPuRTpoOle8f18CMR1dh/view?usp=sharing
20/03/2020Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020drive.google.com/open?id=1mfxGg568rTGyTbWyv7GXpBEKYPv1M3py
20/03/2020Điều lệ Công ty Cổ phần An Tiến Industriesdrive.google.com/open?id=1H9mLt8klE8nfuaIwGP-rGy5G2r4p0WcC
Ngày đăngTên tài liệuTải về
Ngày đăngTên tài liệuTải về