Đại hội đồng cổ đông

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.com

Ngày đăngTên tài liệuTải về
Ngày đăngTên tài liệuTải về
30/09/2020Công ty CP An Tiến Industries phát hành cổ phiếu để trả cổ tứcdrive.google.com/file/d/1fwDWX8ML4rz5MPuRTpoOle8f18CMR1dh/view?usp=sharing
20/03/2020Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020drive.google.com/open?id=1mfxGg568rTGyTbWyv7GXpBEKYPv1M3py
20/03/2020Điều lệ Công ty Cổ phần An Tiến Industriesdrive.google.com/open?id=1H9mLt8klE8nfuaIwGP-rGy5G2r4p0WcC
Ngày đăngTên tài liệuTải về
Ngày đăngTên tài liệuTải về