Điều lệ

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.vn

Ngày đăngTên tài liệuTải về
26/04/2023Điều lệ công ty Cổ phần An Tiến Industries sửa đổi năm 2023drive.google.com/file/d/11MqpGcU2uQNkf1fVUB_7X9DkFN8P5jan/view?usp=sharing
26/05/2022Điều lệ công ty Cổ phần An Tiến Industries sửa đổi năm 2022drive.google.com/file/d/1dPwh6SjytIHzGC7RFt0cN6cItQDESlAl/view?usp=sharing
26/04/2022HII: Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 6drive.google.com/file/d/1vinwaFybbiDD_UCmeSbp9z_E59FSp41s/view?usp=sharing
15/11/2021HII: Điều lệ công ty cổ phần An Tiến Industries – sửa đổi, bổ sung lần 06 năm 2021drive.google.com/file/d/1M7jWyFPT-S0eJDYc_vAFvVItqqs4eY5a/view?usp=sharing
09/08/2021Điều lệ công ty cổ phần An Tiến Industries – sửa đổi năm 2021drive.google.com/file/d/1unKfONwiFPHcrv-S6BAHIJMRfprWZFOY/view?usp=sharing
28/04/2021Điều lệ Công ty cổ phần An Tiến Industries năm 2021drive.google.com/file/d/1pg880qcy2gqtTWdY_BJTZx9Scrj5o8_4/view?usp=sharing
20/03/2020Điều lệ Công ty Cổ phần An Tiến Industriesdrive.google.com/open?id=1H9mLt8klE8nfuaIwGP-rGy5G2r4p0WcC