Điều lệ

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.com

Ngày đăngTên tài liệuTải về
09/08/2021Điều lệ công ty cổ phần An Tiến Industries – sửa đổi năm 2021drive.google.com/file/d/1unKfONwiFPHcrv-S6BAHIJMRfprWZFOY/view?usp=sharing
28/04/2021Điều lệ Công ty cổ phần An Tiến Industries năm 2021drive.google.com/file/d/1pg880qcy2gqtTWdY_BJTZx9Scrj5o8_4/view?usp=sharing
20/03/2020Điều lệ Công ty Cổ phần An Tiến Industriesdrive.google.com/open?id=1H9mLt8klE8nfuaIwGP-rGy5G2r4p0WcC