Giải thưởng

Với vị thế nhà là nhà sản xuất phụ gia nhựa lớn thứ 2 Việt Nam, cùng với kinh nghiệm sản xuất vượt trội và nguồn nguyên liệu chất lượng, An Tiến Industries đã nhận được hàng loạt các giải thưởng và chứng chỉ danh giá.