Báo cáo phân tích chứng khoán

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.vn

Ngày đăngTên tài liệuTải về
03/09/2020Báo cáo phân tích nhóm Tập đoàn An Phátdrive.google.com/file/d/1Dspis_HrE9X7FB3fSk10fONi5J2uicbo/view?usp=sharing
01/08/2019Báo cáo phân tích cổ phiếu HIIdrive.google.com/open?id=1WL-juBl-Jalnps5_vzgxXFigLjBgVMMQ