Công bố thông tin

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.vn

Ngày đăngTên tài liệuTải về
27/06/2024HII: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024drive.google.com/file/d/1mylSWqFSE1cvMx0EonflsRkW_1yhGYwP/view?usp=sharing
20/06/2024HII: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuếdrive.google.com/file/d/1VJASnym9QnK5SwBUWpsdwjlC7MN0QHIo/view?usp=sharing
08/05/2024Thông báo thay đổi nhân sự căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ban hành ngày 07/05/2024 và Nghị quyết Ban kiểm soát số 070502/NQ – BKS ngày 07/05/2024drive.google.com/file/d/1ojuKMBt7JiAFqhrEjbkH0pJ5aaZBtEfA/view?usp=sharing
19/04/2024HII: Báo cáo thường niên năm 2023drive.google.com/file/d/1jw8bdAhHtFYUy3qmyxW6d6dFkPcF0-3Z/view?usp=sharing
12/04/2024HII: Nghị quyết HĐQT Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2024drive.google.com/file/d/1jiqcNP745LljOfOufueHv-k7kUwrLe1r/view?usp=sharing
29/03/2024HII: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC Kiểm toán 2023 so với cùng kỳdrive.google.com/file/d/1GJVedIU0aFuQD-9PGnHgrtxRjM77T7r_/view?usp=sharing
29/03/2024HII: Báo cáo tài chính Riêng năm 2023 được kiểm toándrive.google.com/file/d/1bz4EEBk7TeFMhP9ieSYIN7qq4k72O8JW/view?usp=sharing
29/03/2024HII: Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023 được kiểm toándrive.google.com/file/d/1Blzw0HwbcXsgFf7z5ahdSK_Ob59sDpt9/view?usp=sharing
13/03/2024HII: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024drive.google.com/file/d/1_m5FAOQfsRuqEiIuMnMoLgAw8ubI4XSv/view?usp=sharing
30/01/2024HII: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023drive.google.com/file/d/1vo2ZgR51eQfN8b-lqClZOzFx9KQ-Z8Kw/view?usp=sharing
29/01/2024HII: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC Quý 4 năm 2023 so với cùng kỳdrive.google.com/file/d/1Na0SkysFDITkqdl2fgwlLhnEGEeg-2IE/view?usp=sharing
29/01/2024HII: Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2023drive.google.com/file/d/1wx9nEN-dOh0_QNr2LerupHXepEnbDavN/view?usp=sharing
29/01/2024HII: Báo cáo tài chính Riêng Quý 4 năm 2023drive.google.com/file/d/14nb2Y_dN9aUt2KLgM3h43AxVICTnVcZM/view?usp=sharing
15/01/2024HII: Nghị quyết HĐQT Vv Thông qua giao dịch với bên liên quan trong năm 2024drive.google.com/file/d/13Fc58sRR9y82vkDSh5yMILnID-j3ezKC/view?usp=sharing

Ngày đăngTên tài liệuTải về
28/07/2023Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 06 tháng đầu năm 2023drive.google.com/file/d/1V9ytPBnd6ZjrM9SqPuAIGN-todzw_xwn/view?usp=sharing
28/07/2023HII: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023drive.google.com/file/d/1O0k46zEOzrmFxVbiQdixWQysEj51HVSe/view?usp=drive_link
30/06/2023HII: CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán và ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2023drive.google.com/file/d/1L5agTAYFLI_B2Bmv0ralOEwtsbbNBerH/view?usp=sharing
27/04/2023HII: Thông báo thay đổi nhân sựdrive.google.com/file/d/1ITT0qa1kqKzpulyvHsZ6bi-gIUPrS0mJ/view?usp=sharing
26/04/2023HII: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023drive.google.com/file/d/1eXwdrJbgr6gp9Z2icFctiKDNSZcT-2dM/view?usp=sharing
05/04/2023HII: Nghị quyết về việc thông qua thời gian , địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023drive.google.com/file/d/1fpT-dqbtdqzcDggPj5KJQuoF8l0MeSOp/view?usp=sharing
30/03/2023HII: Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán cho giai đoạn từ ngày 20/04/2022 đến ngày 17/12/2022drive.google.com/file/d/16aQCSAt5GmMyjNG8dVLy34ccNNM3TUDu/view?usp=sharing
06/03/2023HII: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023drive.google.com/file/d/1UXXrHPOOfgcgnnT-oOOJX_HYCMC_9K8D/view?usp=share_link
02/02/2023HII: Đính chính nội dung Nghị quyết thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2023drive.google.com/file/d/1UaklgnacgRmjyOh4WrQadeoeq6m3cDKr/view?usp=sharing
01/02/2023HII: Nghị quyết thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2023drive.google.com/file/d/1HWV-HS83iacjQlLPr6SyPEMDjyZu-hST/view?usp=sharing
31/01/2023HII: Thông báo thay đổi nhân sự Ông Nguyễn Trung Kiên thành viên Hội đồng quản trị được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 31/01/2023drive.google.com/file/d/1e57EkVwnbEj5Jiio1eptC57xIhR6ibDZ/view?usp=share_link
30/01/2023HII: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2022drive.google.com/file/d/1rXCe64qWhBj84P0R547Er4zAzhxSN0_v/view?usp=sharing
27/01/2023HII: Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT – Ông Đinh Xuân Cườngdrive.google.com/file/d/1o3OBq1zsCZkh9mctZPsCgs6X4y-J-vRw/view?usp=share_link

Ngày đăngTên tài liệuTải về
07/10/2022Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bándrive.google.com/file/d/1aiRA0ijxr9zgSBKbRj1R5kA4ijDP0YNe/view?usp=sharing
03/08/2022Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộdrive.google.com/file/d/1YpRGG3WNuiOApOv9FL4BaEAXBbf4nwW5/view?usp=sharing
05/07/2022Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua cổ phiếu CTCP sản xuất PBAT An Phátdrive.google.com/file/d/1zvl8PvcSygfZXJ-bp9QT7AcDSJ901Q85/view?usp=sharing
01/07/2022HII ký hợp đồng kiểm toán năm 2022drive.google.com/file/d/1JNw5tmp5xfHUxy_N84b9YKtOf6Ngu_h_/view?usp=sharing
30/06/2022Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ: Công ty cổ phần nhựa An Phát Xanhdrive.google.com/file/d/1cJMl2sxloxODV3TfS2LTU6VuPgVYZsoQ/view?usp=sharing
30/06/2022Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ: Công ty cổ phần nhựa An Phát Xanhdrive.google.com/file/d/1zOvgnoU15IVIqxZtv_DPbBKlfkVI6rUk/view?usp=sharing
27/06/2022Nghị quyết thông qua việc mua cổ phần Công ty cổ phần An Thành Bicsoldrive.google.com/file/d/18d0rJXrwrgESuo1v64b_4IlWjivln_-d/view?usp=sharing
16/06/2022Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
14/06/2022Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanhdrive.google.com/file/d/1YiY6EaqVSaBdTOtyVK5Ml0WhVM1Q2Isa/view?usp=sharing
26/05/2022Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022drive.google.com/file/d/1DgrrxOrXZZvwcoCTnU-jjwOUxmJbnpzN/view?usp=sharing
26/05/2022Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng quản trịdrive.google.com/file/d/1HFfQgxLJoTC6-uHgDsZ_e0okmYZ8WAQA/view?usp=sharing
06/05/2022HII: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16drive.google.com/file/d/1wD903Ze5eBBlZXzX5UYiWJWtR6FBWtv6/view?usp=sharing
05/05/2022HII: Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Đặng Thị Quỳnh Phươngdrive.google.com/file/d/1mdAoQSqPdFMVchGWhb8D6O134q3pLPUv/view?usp=sharing
04/05/2022HII: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022drive.google.com/file/d/1teCfLEDB6A7jV5xRSlEv18bBMZpnQKgX/view?usp=sharing
28/04/2022HII: Quy chế kiểm toán nội bộdrive.google.com/file/d/1f9QOdy1Whip1NC42HUdN_oHU1-vvX03G/view?usp=sharing
27/04/2022HII: Giải trình chênh lệch LNST quý 1 năm 2022drive.google.com/file/d/114i7swCisrWRR9y1cH5-8eQ8ljqRfZrT/view?usp=sharing
25/04/2022HII: Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng vốn-thay đổi ĐKKD và sửa đổi Điều lệdrive.google.com/file/d/1XioJTjT1Yl_2v3p-upKlGkjy4F9fA8Sk/view?usp=sharing
22/04/2022HII: Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốndrive.google.com/file/d/1gUgfZG-yL4XhcgpytTfQ5sHiKI5CjrM-/view?usp=sharing
20/04/2022HII: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyết biểu quyếtdrive.google.com/file/d/1kiELmogy_8x1DJbyOO2MxNo5LNEjK1tG/view?usp=sharing
20/04/2022HII: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúngdrive.google.com/file/d/1g-h96pmzC7Y4l6QA3LAykMctGtmDXKap/view?usp=sharing
20/04/2022HII: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chào bán và phương án xử lý cổ phần không phân phối hếtdrive.google.com/file/d/1dSgI6b1ux_p2uQbwbcE9GSo61cxx2K02/view?usp=sharing
13/04/2022HII: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan tới NNB (CTCP Nhựa An Phát Xanh)drive.google.com/file/d/1TTRY298fSEOkGkB0gk7SUtdI1iMT1Dz1/view?usp=sharing
06/04/2022HII: Thông báo thay đổi nhân sự – Bổ nhiệm người được ủy quyền CBTTdrive.google.com/file/d/15hq1aQnmhzOTyqP_ekv9XOaSYDOR-nqe/view?usp=sharing
05/04/2022HII: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022drive.google.com/file/d/1TFobh6gp97h-WSU2vP4eguE37MQijmY5/view?usp=sharing
30/03/2022HII: Giải trình chênh lệch LNST năm 2021drive.google.com/file/d/1LMlrcSysATpZr3ZdQaIUfAvxs6-lncO6/view?usp=sharing
22/03/2022HII: Thông báo GDCP của tổ chức có liên quan của NNB – CTCP Nhựa An Phát Xanhdrive.google.com/file/d/1EuCWncY795Omb0Mr2mB0X0ZEEGpIOZ7D/view?usp=sharing
09/03/2022HII: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận ĐKDN lần thứ 15drive.google.com/file/d/1JutO5Q0uhMZ27UAr58z9sZcYbzfzv7QM/view?usp=sharing
01/03/2022HII: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền mua cổ phiếu thay thế thông báo ngày 25/02/2022drive.google.com/file/d/1gbfAhLfTZrCSn3_Cc8ugMCMupHpNfGDn/view?usp=sharing
01/03/2022HII: Thông báo thay đổi nhân sựdrive.google.com/file/d/1whgTYkaYrj2aLVBGq_XbPRXsQ_zJUzmJ/view?usp=sharing
26/02/2022HII: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếudrive.google.com/file/d/10R10BCq9NLrWdRSX2gRoD1a5IEH_LJE_/view?usp=sharing
26/02/2022HII: Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúngdrive.google.com/file/d/17HQHyvEI__Wesf1BwBkrgQO3oZBZfobu/view?usp=sharing
15/02/2022HII: Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốcdrive.google.com/file/d/1IYM1hAIvvWCfaQnzx_KwqF5YsAlQvT8h/view?usp=sharing
28/01/2022HII: Giải trình chênh lệch LNST quý 4 năm 2021drive.google.com/file/d/1Jzf-dqyVzSWGkGICP-79rdsWLhGSrfc2/view?usp=sharing
10/01/2022HII: Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với các bên liên quan năm 2022drive.google.com/file/d/15xUtJrqF11A0P1ufMSnNhTT0REDwvCBN/view?usp=sharing
08/01/2022HII: CBTT về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công tydrive.google.com/file/d/1E8BrsTiG5Iv2J4WtmGTVTc9FNUm2MG22/view?usp=sharing

Ngày đăngTên tài liệuTải về
11/12/2021HII: Giấy xác nhận ngành nghề kinh doanhdrive.google.com/file/d/19xNbzu__OeQRiNYY7wXHipp9u5vDBkiZ/view?usp=sharing
27/11/2021HII: NQ HĐQT thông qua việc điều chỉnh phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bándrive.google.com/file/d/1Qyfk1nxBsnzJgoPy_ylHRDgt68AU8F_6/view?usp=sharing
25/11/2021HII: Báo cáo kết quả GDCP của tổ chức liên quan của NNB – CTCP Nhựa An Phát Xanhdrive.google.com/file/d/1L056yckqqYdwWHZG4yIDvnw-4LvEVJoM/view?usp=sharing
25/11/2021HII: Báo cáo kết quả GDCP của tổ chức liên quan của NNB – CTCP Tập đoàn An Phát Holdingsdrive.google.com/file/d/1aNu73hbu7jQGEchARW3YW_6DbG4fg7fD/view?usp=sharing
22/11/2021HII: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpdrive.google.com/file/d/1zmFg8xmRBuj9-iJSoB2arZ2RChdM_R2W/view?usp=sharing
22/11/2021HII: NQ HĐQT về việc thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công tydrive.google.com/file/d/1csABH7JmaKDrjQspffH-XnO1YqClHGmI/view?usp=sharing
22/11/2021HII: NQ HĐQT thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúngdrive.google.com/file/d/1CNcUmyjUIq4AhCU_LNbAJHXbyI4KBOd3/view?usp=sharing
19/11/2021HII: Thông báo GDCP của tổ chức có liên quan của NNB – CTCP Tập đoàn An Phát Holdingsdrive.google.com/file/d/1F-JKcIJwZ3cRao43oo29VIypSpvGyfxj/view?usp=sharing
19/11/2021HII: Thông báo GDCP của tổ chức có liên quan của NNB – CTCP Nhựa An Phát Xanhdrive.google.com/file/d/1Okzr1lg_wzBUFaNOU4XlQpzcAaFUU-if/view?usp=sharing
17/11/2021HII: Nghị quyết về việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộdrive.google.com/file/d/13p68O0ufUj0zrkQzQocASYGWLjfRzw1-/view?usp=sharing
08/11/2021HII: Thông báo về việc tuân thủ các quy định Phòng chống dịch bệnh COVID – 19 khi tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021drive.google.com/file/d/1YQhoEdjZX_UMlqKR9Mx9xvQ1N9B_z_tr/view?usp=sharing
29/10/2021HII: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Đinh Xuân Cườngdrive.google.com/file/d/1oEJmFzkL0ZbX5s0GOB1s7ZsI_WozKy03/view?usp=sharing
20/10/2021HII: Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2021drive.google.com/file/d/1HjposVFW8FC63JQYPOzsRVFue5K9-kz8/view?usp=sharing
15/10/2021HII: Thông báo giao dịch cổ phiếu của NNB – Ông Đinh Xuân Cườngdrive.google.com/file/d/1Ywex3pC-rYa0Gmdn8VAYQPk6Z59aqUMB/view?usp=sharing
01/10/2021HII: HOSE thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021drive.google.com/file/d/13A6eZ27VIos7NTOIZ6MGxd2u_1RDijrq/view?usp=sharing
21/09/2021HII: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021drive.google.com/file/d/1HBhBrq4K0a-rnL3hCpn8xk62xTzs4kgJ/view?usp=sharing
20/08/2021HII: Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 14drive.google.com/file/d/1DC3vYDJNozX0cp_v66fR7dCjy-A_6b6M/view?usp=sharing
11/08/2021Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếudrive.google.com/file/d/14lQwd8pNe1dxQbYp6prbki1SzAPMOMQq/view?usp=sharing
02/08/2021Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hànhdrive.google.com/file/d/1QneDyXQe8jyOzsgl0VYlHVW_ayLdTwhp/view?usp=sharing
02/08/2021Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSHdrive.google.com/file/d/1ycV64Gk1zYGTjpG4V8aduuPTPntUVwgj/view?usp=sharing
29/07/2021Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết (6 tháng năm 2021)drive.google.com/file/d/12sAazaoz9sDsTn2aiPQ4VCoNaW_zk0-5/view?usp=sharing
13/07/2021Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữudrive.google.com/file/d/1n9RRkWcmVnWXT3K1Ro4z6Ei9UOosoTNe/view?usp=sharing
12/07/2021Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữudrive.google.com/file/d/1qAqvq_4nhn2Csa0ORmbxT7lCrH5yao25/view?usp=sharing
28/06/2021Công ty CP An Tiến Industries ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập năm 2021drive.google.com/file/d/1Mg5fNjM-PHggET5cwZp-AIELWiTJ08jF/view?usp=sharing
15/06/2021Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữudrive.google.com/file/d/1sk1XDkswWIG0cW7xCsMle9HazWA9g792/view?usp=sharing
10/05/2021Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trịdrive.google.com/file/d/1qziR7MBCl8cTuOzqjTV2gehqHqqWf3HE/view?usp=sharing
29/04/2021Bản cung cấp thông tin Hội đồng quản trị, Ban kiểm soátdrive.google.com/drive/folders/1S7s4sIOba6v4a4EhR0MSPjSRiTpzVCHm?usp=sharing
28/04/2021Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trịdrive.google.com/file/d/1osfePuicFFUNDWGiainjtEUU_AcEMuQ8/view?usp=sharing
28/04/2021Quy chế hoạt động của Ban kiểm soátdrive.google.com/file/d/18VAOds6CsrjxymkqZLR3WsrQj_qEl9oH/view?usp=sharing
19/04/2021Báo cáo thường niên năm 2020drive.google.com/file/d/1VRVYBqNjoua9eLY4wsP3JuHfiYc50f-Q/view?usp=sharing
17/04/2021Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT; BKSdrive.google.com/file/d/1MWK17WhQ-rqKlidJIyWWedPUUFLhSmyu/view?usp=sharing
13/04/2021Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sửa đổi, bổ sung.drive.google.com/drive/folders/1yW-xKbl7oxoKMjfCmEafqig4Zg0DHpoo?usp=sharing
13/04/2021Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Bà: Đặng Thị Xuêdrive.google.com/file/d/1sSysnrLAdtUjugVIndxIuOT88i4z2FZF/view?usp=sharing
07/04/2021Meeting invitation Annual shareholders’ General meetingdrive.google.com/file/d/1S0Bm1lM4I0kqspXFq8KoPcXfbaPg9vZW/view?usp=sharing
07/04/2021Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021drive.google.com/file/d/1S1Mf0UGy-DRGjlXUhBrZd-WtGiBjKYzH/view?usp=sharing
07/04/2021Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát: Bà Hoàng Phương Hằngdrive.google.com/file/d/1K0m8IXubYyDCFvymld5nOqYuZQ3rgbMa/view?usp=sharing
07/04/2021Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Đoàn Minh Đứcdrive.google.com/file/d/1hpQW1sGmhEAel59nL2J_WKWy-NSDBfQQ/view?usp=sharing
09/03/2021Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021drive.google.com/file/d/1GvJhopj1ZBIBG9AtSyfXMIt9HnRSKC0H/view?usp=sharing
29/01/2021Công bố thông tin tình hình tài chính năm 2020drive.google.com/file/d/1QQaBZC5PcJ_W21m1EAYKvgnHmVromlDv/view?usp=sharing
29/01/2021Công bố thông tin định kỳ tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu 2020drive.google.com/file/d/1D26HksLBTHIQB6JY_CqY2ruXbgLmw737/view?usp=sharing
27/01/2021Nghị quyết thông qua giao dịch giữa công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2021drive.google.com/file/d/1D4Zw7404wtmMJRzj-lrsXZNq3Pnl3hhf/view?usp=sharing

Ngày đăngTên tài liệuTải về
23/11/2020Thông báo về viêc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yếtdrive.google.com/file/d/1GZbHaDb2bwXy-fI3Lp9IsZU2XHDHaocT/view?usp=sharing
20/11/2020Giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 13drive.google.com/file/d/1KM2pLqIPOdhzitYXkDjNatqo_WnAb-To/view?usp=sharing
16/11/2020Nghị quyết thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốcdrive.google.com/file/d/1mbH8UH3hife0no5IfUymSIfJWAwBwNRe/view?usp=sharing
16/11/2020Nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốcdrive.google.com/file/d/1l2E1evQMv8kqu8DRufPqKXZsSrzvHiFZ/view?usp=sharing
06/11/2020Điều lệ Công ty CP An Tiến Industries – sửa đổi năm 2020drive.google.com/file/d/1J27DqCkMVlUPv1dcrBn0OpXZ-OvagQUc/view?usp=sharing
03/11/2020Giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 12drive.google.com/file/d/18fsxJ90-PuPJoYdH7slzmcFgEqW9BjFr/view?usp=sharing
23/10/2020HII: Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpdrive.google.com/file/d/1hdddNotLIsoB_ZV3yLCDtEdfVhwCmSL_/view?usp=sharing
20/10/2020Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hànhdrive.google.com/file/d/1Mftl_7NM4g49LJ6_gq0IqSkGdLMmTQLE/view?usp=sharing
20/10/2020Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tứcdrive.google.com/file/d/1ZtiAGNav4niXbn6DA2Bl9NYCMlYpN2En/view?usp=sharing
10/10/2020Thông báo của Sở HSX về việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếudrive.google.com/file/d/1GbmynjafXVASwAUngycXMFXXozLf5AZb/view?usp=sharing
30/09/2020Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếudrive.google.com/file/d/1HmojMWAMc6WZK33wLRrNz6pXQF19KC8m/view?usp=sharing
30/09/2020Công ty CP An Tiến Industries phát hành cổ phiếu để trả cổ tứcdrive.google.com/file/d/1fwDWX8ML4rz5MPuRTpoOle8f18CMR1dh/view?usp=sharing
21/08/2020Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019drive.google.com/file/d/1CefMG6FZ0V1cHGBJDVLZwmPdhlyiVBlz/view?usp=sharing
21/08/2020Nghị quyết về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trựcdrive.google.com/file/d/1N5582l30dcj2EIrbYeQxBDmev6XQ_Cu0/view?usp=sharing
07/07/2020An Tiến Industries ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính năm 2020drive.google.com/file/d/1O5XwhVng3THOvPQa70BKUSmnTUcDLxGa/view?usp=sharing
08/05/2020Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan của người nội bộdrive.google.com/file/d/1MSl_ev4XA9c2jm5Bvgo_vfQOzALCzCsi/view?usp=sharing
01/04/2020Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của Cổ đông nội bộdrive.google.com/open?id=1PzykEmKmkf6YZK2La2hZv5eZuJLI93eJ
01/04/2020Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của Cổ đông nội bộdrive.google.com/open?id=1DzxEcfLDVZDd854gyXAsiv3lusCzueey
26/03/2020Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của Cổ đông nội bộdrive.google.com/open?id=1JGse1SOfLXa1dSck21GFJcVWhl4MYSbz
24/03/2020Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Liên vận An Tíndrive.google.com/open?id=1WS5-vh86wFfJ5xNffqWuK92tu_xYYaqw
13/03/2020Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Nguyễn Thị Thu Nhàndrive.google.com/open?id=1MsiR6KIV9sUCRm9hOkn_G_-j6vXD8_S5
13/03/2020Báo cáo kết quả giao dịch của phiếu của người nội bộ – Nguyễn Thị Huyền
13/03/2020Sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên HĐQT – Ông Nguyễn Trung Kiêndrive.google.com/open?id=12U3FIBSHi7-i0W9YI3-1vicUgRO9Xoko
06/03/2020Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộdrive.google.com/open?id=1E1vZP7RRK1JFnwDcefmoC9bz57mFpCwg
05/03/2020Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hữu Longdrive.google.com/open?id=1FdSbzN7w6vcy47K3grSPUQTc091JaHEd
04/03/2020Thông báo về việc thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 11drive.google.com/open?id=1q3o0whZNPdshWLc8zFYThorCUUjwHH-7
04/03/2020Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020drive.google.com/drive/folders/15IyHBCxh2KcxMFDDK1ESndxPGU_fd1tj?usp=sharing
24/02/2020UBCK NN chấp thuận thời gian gia hạn công bố BCTC của HIIdrive.google.com/open?id=1I6KWKRpMWqMWdnGp-6EsuzERc4UwOwGe
21/02/2020thông báo về việc thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanhdrive.google.com/open?id=1mJxWoJtppPcnJZ32u_6bNEx_CKWVVM5g
21/02/2020Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của Công ty tại Hà Nộidrive.google.com/open?id=1rtAf9vy8TRPVIHO7eJiEYlIf-QpaIbrr
21/02/2020Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2019drive.google.com/open?id=1c5szObCkHzRycpM8KPGgqiVjvsSKgROO
21/02/2020Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộdrive.google.com/open?id=1G-UOacB_yaRMDsMlrcL42enA8BRLJ0OC
21/02/2020Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020drive.google.com/open?id=1KeiGqVkYnSBWQb6UI2ut5uWBGttA2-eI
21/02/2020NQ về việc dừng triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2019)drive.google.com/open?id=1dSMw29UmdPDBY9_TwrjlNARY3A_5-YHP

Ngày đăngTên tài liệuTải về
01/10/2019Quyết đinh bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốcdrive.google.com/open?id=1REFKrqWCvALmsJyGVxeFsEq3iaC4cKdP
01/10/2019Quyết đinh miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốcdrive.google.com/open?id=1D-aYvlODli44DG0Mwr7qNUSkulGRtmqs
25/09/2019Nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công tydrive.google.com/open?id=1mBw3pyw9P6RsLZ_H23vaptA6OhYCvveC
20/06/2019TB về việc ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính năm 2019drive.google.com/open?id=1978tFH8ypoAcTUqQUNK8pbrqUX0akiDA
04/06/2019Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúngdrive.google.com/open?id=13f2Sa_eZ-4dARgILG4D10hYK4w9znTiz
23/05/2019Thông báo về việc thay đổi mẫu dấu của công tydrive.google.com/open?id=1p-Z6yGZQ6haUyK7JR79YoPL7V0kS-Mxr

Ngày đăngTên tài liệuTải về

Ngày đăngTên tài liệuTải về

Ngày đăngTên tài liệuTải về