Công bố thông tin

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.com

Ngày đăngTên tài liệuTải về
07/07/2020An Tiến Industries ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính năm 2020drive.google.com/file/d/1O5XwhVng3THOvPQa70BKUSmnTUcDLxGa/view?usp=sharing
08/05/2020Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan của người nội bộdrive.google.com/file/d/1MSl_ev4XA9c2jm5Bvgo_vfQOzALCzCsi/view?usp=sharing
01/04/2020Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của Cổ đông nội bộdrive.google.com/open?id=1PzykEmKmkf6YZK2La2hZv5eZuJLI93eJ
01/04/2020Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của Cổ đông nội bộdrive.google.com/open?id=1DzxEcfLDVZDd854gyXAsiv3lusCzueey
26/03/2020Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của Cổ đông nội bộdrive.google.com/open?id=1JGse1SOfLXa1dSck21GFJcVWhl4MYSbz
24/03/2020Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Liên vận An Tíndrive.google.com/open?id=1WS5-vh86wFfJ5xNffqWuK92tu_xYYaqw
13/03/2020Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020drive.google.com/drive/folders/15IyHBCxh2KcxMFDDK1ESndxPGU_fd1tj?usp=sharing
13/03/2020Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Nguyễn Thị Thu Nhàndrive.google.com/open?id=1MsiR6KIV9sUCRm9hOkn_G_-j6vXD8_S5
13/03/2020Báo cáo kết quả giao dịch của phiếu của người nội bộ – Nguyễn Thị Huyền
13/03/2020Sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên HĐQT – Ông Nguyễn Trung Kiêndrive.google.com/open?id=12U3FIBSHi7-i0W9YI3-1vicUgRO9Xoko
06/03/2020Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộdrive.google.com/open?id=1E1vZP7RRK1JFnwDcefmoC9bz57mFpCwg
05/03/2020Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hữu Longdrive.google.com/open?id=1FdSbzN7w6vcy47K3grSPUQTc091JaHEd
04/03/2020Thông báo về việc thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 11drive.google.com/open?id=1q3o0whZNPdshWLc8zFYThorCUUjwHH-7
24/02/2020UBCK NN chấp thuận thời gian gia hạn công bố BCTC của HIIdrive.google.com/open?id=1I6KWKRpMWqMWdnGp-6EsuzERc4UwOwGe
21/02/2020thông báo về việc thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanhdrive.google.com/open?id=1mJxWoJtppPcnJZ32u_6bNEx_CKWVVM5g
21/02/2020Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của Công ty tại Hà Nộidrive.google.com/open?id=1rtAf9vy8TRPVIHO7eJiEYlIf-QpaIbrr
21/02/2020Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2019drive.google.com/open?id=1c5szObCkHzRycpM8KPGgqiVjvsSKgROO
21/02/2020Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộdrive.google.com/open?id=1G-UOacB_yaRMDsMlrcL42enA8BRLJ0OC
21/02/2020Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020drive.google.com/open?id=1KeiGqVkYnSBWQb6UI2ut5uWBGttA2-eI
21/02/2020NQ về việc dừng triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2019)drive.google.com/open?id=1dSMw29UmdPDBY9_TwrjlNARY3A_5-YHP
Ngày đăngTên tài liệuTải về
01/10/2019Quyết đinh bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốcdrive.google.com/open?id=1REFKrqWCvALmsJyGVxeFsEq3iaC4cKdP
01/10/2019Quyết đinh miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốcdrive.google.com/open?id=1D-aYvlODli44DG0Mwr7qNUSkulGRtmqs
25/09/2019Nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công tydrive.google.com/open?id=1mBw3pyw9P6RsLZ_H23vaptA6OhYCvveC
20/06/2019TB về việc ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính năm 2019drive.google.com/open?id=1978tFH8ypoAcTUqQUNK8pbrqUX0akiDA
04/06/2019Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúngdrive.google.com/open?id=13f2Sa_eZ-4dARgILG4D10hYK4w9znTiz
23/05/2019Thông báo về việc thay đổi mẫu dấu của công tydrive.google.com/open?id=1p-Z6yGZQ6haUyK7JR79YoPL7V0kS-Mxr
Ngày đăngTên tài liệuTải về
Ngày đăngTên tài liệuTải về
Ngày đăngTên tài liệuTải về