Bản cáo bạch

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.vn

Ngày đăngTên tài liệuTải về
28/02/2022HII: Bảo cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúngdrive.google.com/file/d/1vlpCyTHJCD45ghZRhR6jyf5y0lNX8lGk/view?usp=sharing