Tin Sự kiện Tin tức

ĐHĐCĐ thường niên An Tiến Industries 2023: Thông qua kế hoạch doanh thu 6.000 tỷ đồng, lợi nhuận 30 tỷ đồng

Ngày 26/4, CTCP An Tiến Industries (mã chứng khoán: HII) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Theo đó, ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch doanh thu 6.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 30 tỷ đồng, cùng nhiều nội dung quan trọng khác. 

Năm 2022, nền kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức lớn, trong đó phải kể đến tình trạng lạm phát kéo dài và suy giảm tăng trưởng kinh tế tại nhiều quốc gia. Những yếu tố này đã tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế, gây khó khăn cho các doanh nghiệp, trong đó có An Tiến Industries. Trước tình hình đó, HĐQT đã có những chính sách linh hoạt để thích ứng với bối cảnh mới. 

Theo đó, doanh thu thuần hợp nhất năm 2022 của công ty đạt 10.665 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2021, hoàn thành 119% kế hoạch. Trong đó, mảng thương mại hạt nhựa đóng góp 9.386 tỷ đồng, mảng sản xuất bột đá và hạt nhựa phụ gia đạt 724 tỷ đồng, mảng dịch vụ đóng góp 556 tỷ đồng.  

Lợi nhuận gộp hợp nhất đạt 233 tỷ đồng, giảm 55% so với năm 2021 do giá hạt nhựa giảm mạnh trong nửa cuối năm 2022 khiến mảng thương mại kém hiệu quả. Lợi nhuận gộp mảng sản xuất đạt 219 tỷ đồng (tăng 15%), lợi nhuận gộp mảng dịch vụ đạt 25 tỷ đồng (tăng 1,8%). Như vậy, mảng sản xuất và dịch vụ vẫn duy trì ổn định trong năm 2022. 

An Tiến Industries tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, An Tiến Industries cam kết sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, nâng cao vị thế trong mọi lĩnh vực hoạt động. 

Cùng với xu hướng trên thế giới bắt đầu dịch chuyển tiêu thụ các sản phẩm nhựa mang hàm lượng kỹ thuật cao thay thế các loại nhựa thông thường, công ty định hướng sẽ sản xuất nguyên liệu chất lượng cao phục vụ ngành công nghiệp nhựa kỹ thuật của Tập đoàn nói riêng, và ngành nhựa nói chung. Đồng thời nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tạo ra giá trị bền vững cho ngành nhựa, thân thiện với môi trường. 

Để đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng tăng, HII đặt mục tiêu tăng quy mô sản xuất lên 130.000 tấn hạt nhựa và bột đá, đồng thời mở rộng thị trường kinh doanh xuất khẩu. 

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, công ty sẽ tập trung đầu tư cho công tác nghiên cứu và phát triển, đầu tư công nghệ hiện đại, mở rộng quy mô sản xuất, tập trung sản xuất các loại compound chất lượng cao cho nhà máy nhựa kỹ thuật của Tập đoàn, và đặc biệt là sản xuất các sản phẩm nhựa thân thiện với môi trường. 

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch doanh thu 6.000 tỷ đồng trong năm 2023

Đặc biệt, HII sẽ đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị lớn trong ngành sở hữu nhiều mỏ và hệ thống nhà xưởng hiện đại, tăng cường đảm bảo về chất lượng của nguồn nguyên liệu đầu vào; cải thiện hệ thống quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính; thực hiện tốt công tác kiểm soát nội bộ thông qua các hoạt động giám sát tuân thủ đối với các phòng ban, nhà máy nhằm đảm bảo các hoạt động được thực hiện hiệu quả. 

Ngoài các vấn đề trên, Đại hội cũng thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đinh Xuân Cường và bà Đặng Thị Xuê và bầu ông Nguyễn Trung Kiên giữ chức Chủ tịch HĐQT. 

Tin liên quan