Tin Sự kiện Tin tức

ĐHĐCĐ Thường Niên An Tiến Industries 2022: Thông qua kế hoạch doanh thu 9.000 tỷ đồng

Ngày 25/5, CTCP An Tiến Industries (Mã chứng khoán: HII) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2022. Tại cuộc họp, ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch nâng mức doanh thu lên 9.000 tỉ đồng trong năm 2022, dự kiến chi trả 10% cổ tức cho cổ đông, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Về hiệu quả hoạt động kinh doanh năm 2021, diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 tại Việt Nam đã làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều doanh nghiệp, trong đó có An Tiến Industries. Trước tình hình đó, HĐQT đã có những chính sách linh hoạt, thay đổi trong phương thức sản xuất, kinh doanh để thích ứng với tình hình thực tế.

Kết quả, doanh thu thuần hợp nhất năm 2021 đạt 8.265 tỷ đồng, tăng 102,42% so với năm 2020, đạt 118,07% kế hoạch đặt ra, trong đó, mảng thương mại đóng góp 7.024 tỷ (tăng 110% so với cùng kỳ), mảng sản xuất đóng góp 681 tỷ (tăng 12% so với cùng kỳ).

Ngày 25/5, An Tiến Industries tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Mặc dù dịch bệnh kéo dài đã gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất CaCO3 và filler của Công ty, khiến sản lượng của 2 sản phẩm này giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 90 nghìn tấn, tuy nhiên, doanh thu tăng do giá nhựa thế giới tăng mạnh trong năm 2021. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện đáng kể từ 3,7% năm 2020 lên 4,3% đối với mảng thương mại và từ 22,8% lên 28% năm 2021 đối với mảng sản xuất.

Trong năm, HII đã chủ động tiết kiệm chi phí sản xuất, đặc biệt mảng thương mại áp dụng chính sách mới, nhập hàng khi có đơn đặt hàng, giảm hàng tồn kho, cùng với đẩy mạnh xuất khẩu khiến biên lợi nhuận gộp tăng mạnh. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 104 tỷ đồng, tăng 96,23% so với năm 2020, đạt 115,56% so với kế hoạch đặt ra.

Về kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022, An Tiến Industries đặt trọng tâm vào việc cao cấp hóa các dòng sản phẩm hiện hành. Công ty sẽ đẩy mạnh phát triển sản phẩm hạt phụ gia tự hủy (Ancal Bio). Đây là nguyên vật liệu cao cấp sử dụng cho các sản phẩm tự hủy, có nhu cầu ngày càng tăng với biên lợi nhuận lớn. Để nâng cao khả năng cạnh tranh, An Tiến Industries tập trung nghiên cứu các mã màu trắng và phát triển Ancal cao cấp dùng cho cáp quang.

Để tối ưu hóa lợi nhuận, An Tiến Industries sẽ tập trung cải tiến chất lượng, công thức nguyên vật liệu phát triển AnCal cao cấp để tăng biên lợi nhuận và mở rộng thị trường các sản phẩm cao cấp và mở rộng phát triển các thị trường xuất khẩu có biên lợi nhuận cao.

Bên cạnh đó, HII cũng hướng tới mục tiêu xanh thông qua đề xuất tăng các sản phẩm thân thiện với môi trường như AnCal Bio và AnCal PP đồng thời  tối ưu hóa toàn bộ hệ thống sản xuất: chi phí điện, nước, quản lý 5S bụi, quy trình xử lý rác thải… Về quy mô, năm 2022, HII đặt mục tiêu tăng quy mô sản xuất lên 130.000 tấn bột đá/tháng. Để tối ưu hóa hiệu quả sản xuất hạt phụ gia nhựa và bột đá, An Tiến Industries sẽ cân nhắc mua thêm 2 máy Ancal nếu sản lượng đạt tối đa và biên lợi nhuận được duy trì.

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch doanh thu 9.000 tỷ đồng trong năm 2022

HII đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh kinh doanh thông qua 2 giải pháp chính: tiết kiệm chi phí và giải pháp tài chính. Cụ thể, HII sẽ tối ưu hóa nhân sự nhà máy, tiếp tục tìm nguồn nguyên vật liệu giá cạnh tranh hơn, phù hợp với từng phân khúc sản phẩm. Giải pháp tài chính tập trung chủ yếu vào việc sử dụng hiệu quả nguồn tiền, kiểm soát công nợ, kiểm soát tồn kho nguyên vật liệu và tồn kho thành phẩm.

Đặc biệt, An Tiến Industries sẽ tích cực mở rộng liên kết với các đối tác tài chính trong và ngoài nước trong năm nay. Công ty tiếp tục hợp tác sâu rộng với các đơn vị lớn trong ngành sở hữu nhiều mỏ và hệ thống nhà xưởng hiện đại, tăng cường đảm bảo về chất lượng của nguồn nguyên liệu đầu vào; cải thiện hệ thống quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính; thực hiện tốt công tác kiểm soát nội bộ thông qua các hoạt động giám sát tuân thủ đối với các phòng ban, nhà máy nhằm đảm bảo các hoạt động được thực hiện hiệu quả.

Ngoài các vấn đề trên, Đại hội cũng thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty,  Quy chế nội bộ về quản trị công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh, miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Đặng Thị Quỳnh Phương và bầu bổ sung ông Ngô Văn Thụ là thành viên HĐQT.

 

Tin liên quan