Công ty Cổ phần Sản xuất PBAT An Phát

Công ty Cổ phần Sản xuất PBAT An Phát

Năm thành lập: 2021

CTCP sản xuất PBAT An Phát – công ty thành viên thuộc Tập đoàn An Phát Holdings. PBAT An Phát là đơn vị quản lý và vận hành dự án nhà máy sản xuất chất dẻo phân hủy sinh học hoàn toàn PBAT của Tập đoàn An Phát Holdings tại Việt Nam. Theo định hướng chiến lược của An Phát Holdings, PBAT An Phát sẽ là đơn vị quản lý triển khai và vận hành các dự án nhà máy nguyên liệu mới của Tập đoàn trong tương lai.