An Phat International INC. (APA)

An Phat International INC. (APA)

Năm thành lập: 2019
Địa chỉ: 10701 Corporate dr., Suite 268, Stafford, Texas 77477
Lĩnh vực kinh doanh: An Phat International INC. sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh các sản phẩm của Tập đoàn An Phát Holdings tại thị trường Hoa Kỳ, đặc biệt là các sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn, thân thiện môi trường.