Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn & Sứ mệnh

30/11/2018 11:33:18 AM / 136

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

Trở thành nhà sản xuất hàng đầu khu vực trong ngành sản xuất hạt nhựa phụ gia, Bột đá và thiết lập các cam kết dài hạn đối với Cán bộ công nhân viên và Cổ đông trong công ty.

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

An Tiến Industries luôn tìm kiếm những phương thức tốt nhất để có thể hoạt động như một công ty "xanh“, bao gồm việc đầu tư vào công nghệ xanh cho quy trình sản xuất và hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động "xanh" bất cứ khi nào có thể.

Hoạt động ổn định và bền vững: Xây dựng mối quan hệ cân bằng với tất cả các bên liên quan, bao gồm các khách hàng, các nhà cung cấp dịch vụ chất lượng, đồng thời nhân viên được đào tạo tốt, được trả lương cao góp phần đảm bảo quy trình sản xuất được quản lý tốt và hiệu quả. 


Đội ngũ tư vấn

© 2018 Copyright by antienindustries.com. All rights reserved. Hôm nay: 49   Tổng truy cập: 21,370