Harry GA

Nhà sản xuất nhựa hàng đầu

Nhà sản xuất nhựa hàng đầu

20/11/2018 2:00:18 PM / 475

Một trong số các doanh nghiệp sản xuất hạt phụ gia PP, PE, Bột đá ... lớn nhất toàn quốc hiện nay và doanh nghiệp có mã chứng khoán HII trên sàn House, với vốn điều lệ 278.5 tỷ đồng, doanh thu năm 2017 đạt 1330.5 tỷ đồng. Ngoài ra chúng tôi có mối quan hệ kinh doanh tốt đẹp với các Tập đoàn và công ty nổi tiến ở Trung Đông, Nga, Trung quốc và Châu Âu.

Xây dựng hệ thống xây dựn hệ thống doanh nghiệp
Bằng khien

Đội ngũ tư vấn

© 2018 Copyright by antienindustries.com. All rights reserved. Hôm nay: 56   Tổng truy cập: 34,389