Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

29/04/2020 3:26:25 PM / 17806

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý I năm 2020 - CTY mẹ (Dowload tại đây)

Báo cáo tài chính soát xét năm 2019 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính soát xét năm 2019 - CTY mẹ (Dowload tại đây)

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 - CTY mẹ (Dowload tại đây)

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý III năm 2019 - CTY mẹ (Dowload tại đây)

Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019 - CTY mẹ (Dowload tại đây)

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý II năm 2019 - CTY mẹ (Dowload tại đây)

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý I năm 2019 - CTY mẹ (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính năm 2018 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính năm 2018 - CTY mẹ (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 - CTY mẹ (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý III năm 2018 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý III năm 2018 - CTY mẹ (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018 - CTY mẹ (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý II năm 2018 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý II năm 2018 - CTY mẹ (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý I năm 2018 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý I năm 2018 - CTY mẹ (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính năm 2017 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính năm 2017 - CTY mẹ (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 - CTY mẹ (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý III năm 2017 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý III năm 2017 - CTY mẹ (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017 - CTY mẹ (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính - 2016 (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính - 2015 (Dowload tại đây)


Đội ngũ tư vấn

Tin tức mới nhất

Thị trường bột đá Canxi Cacbonat (CaCO3) dự báo tăng trưởng nóng tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương

AAA ước tính thực hiện 69% kế hoạch lợi nhuận nửa đầu năm 2019

An Tiến Industries Dẫn Đầu Top 500 Doanh Nghiệp Tăng Trưởng Nhanh Nhất Việt Nam Năm 2020

© 2018 Copyright by antienindustries.com. All rights reserved. Hôm nay: 92   Tổng truy cập: 255,996