Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

29/08/2019 10:13:03 AM / 3314

Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019 - CTY mẹ (Dowload tại đây)

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý II năm 2019 - CTY mẹ (Dowload tại đây)

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý I năm 2019 - CTY mẹ (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính năm 2018 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính năm 2018 - CTY mẹ (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 - CTY mẹ (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý III năm 2018 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý III năm 2018 - CTY mẹ (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018 - CTY mẹ (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý II năm 2018 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý II năm 2018 - CTY mẹ (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý I năm 2018 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý I năm 2018 - CTY mẹ (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính năm 2017 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính năm 2017 - CTY mẹ (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 - CTY mẹ (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý III năm 2017 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý III năm 2017 - CTY mẹ (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017 - CTY mẹ (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính - 2016 (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính - 2015 (Dowload tại đây)


Đội ngũ tư vấn

Tin tức mới nhất

An Tiến Industries tuyển dụng Nhân viên Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm

An Tiến Industries nhận Giấy khen của Cục Thuế Yên Bái

HII khen thưởng nhân viên tiên tiến, xuất sắc 6 tháng đầu năm 2019

Rót gần 800 tỷ mua đất công nghiệp, An Phát được gì sau 1 năm?

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm gian hàng của Tập đoàn An Phát Holdings

Thống đốc bang Nebraska (Hoa Kỳ) thăm Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

© 2018 Copyright by antienindustries.com. All rights reserved. Hôm nay: 474   Tổng truy cập: 56,201