Harry GA

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

26/04/2019 3:48:38 PM / 761

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý I năm 2019 - CTY mẹ (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính năm 2018 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính năm 2018 - CTY mẹ (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 - CTY mẹ (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý III năm 2018 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý III năm 2018 - CTY mẹ (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018 - CTY mẹ (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý II năm 2018 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý II năm 2018 - CTY mẹ (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý I năm 2018 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý I năm 2018 - CTY mẹ (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính năm 2017 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính năm 2017 - CTY mẹ (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 - CTY mẹ (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý III năm 2017 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính quý III năm 2017 - CTY mẹ (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017 - CTY hợp nhất (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017 - CTY mẹ (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính - 2016 (Dowload tại đây)
Báo cáo tài chính - 2015 (Dowload tại đây)


Đội ngũ tư vấn

© 2018 Copyright by antienindustries.com. All rights reserved. Hôm nay: 49   Tổng truy cập: 34,382