Công bố thông tin

AN TIEN INDUSTRIES: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

AN TIEN INDUSTRIES: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

05/06/2019 3:35:37 PM / 17

         Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1202/2018/NQ - ĐHĐ ngày 12/02/2018 và Nghị quyết HĐQT số 260201/2018/NQ - HĐQT ngày 26/02/2018 của công ty Cổ Phần Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái, số tiền thu được từ đơth chào bán và phát hành ESOP sẽ được sử dụng đầu tư như sau:
          Chi tiết báo cáo vui lòng xem tại đây


Bài viết cùng chuyên mục

• AN TIEN INDUSTRIES: THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI MẪU DẤU CỦA CÔNG TY (23/05/2019)

• AN TIẾN INDUSTRIES: BẢN TIN NHÀ ĐẦU TƯ QUÝ I NĂM 2019 (25/04/2019)

• AN TIẾN INDUSTRIES (HII): BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN NGƯỜI NỘI BỘ (19/04/2019)

• AN TIẾN INDUSTRIES: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (07/04/2019)


Các bài mới nhất

• AN TIEN INDUSTRIES: NQ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 (07/06/2019)

• An Tiến Industries chung tay xây dựng “Con đường em đến trường” tại huyện Mù Cang Chải (13/05/2019)

• AN TIẾN INDUSTRIES (HII): NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (19/04/2019)

• AN TIẾN INDUSTRIES: NGHỊ QUYẾT BỔ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY (19/04/2019)

Đội ngũ tư vấn

© 2018 Copyright by antienindustries.com. All rights reserved. Hôm nay: 241   Tổng truy cập: 25,238